Algemene Stichting Welzijn Appingedam
   Home      Contact en Organisatie      ANBI

ANBI


 
ANBI gegevens
De Algemene Stichting Welzijn Appingedam (ASWA) staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 41011915. Het bezoekadres van de organisatie is Burgemeester Klauckelaan 16 9902 KZ in Appingedam. Telefoonnummer 0596 623315, emailadres algemeen info@a-s-w-a.net. Het RSIN fiscaal nummer is 0007771964.
 
De ASWA
is een brede welzijnsorganisatie die werkzaam is in de gemeente Appingedam en omringende gemeenten (Delfzijl, Eemsmond, Loppersum) in het noorden van de provincie Groningen. De Algemene Stichting Welzijn Appingedam wordt door de lokale samenleving en door de gemeente erkend als uitvoerder van het welzijnswerk. Het stimuleren van de wisselwerking tussen, enerzijds de ambities en vragen van de inwoners uit Appingedam en anderzijds het beleidsprogramma van de gemeente, kenmerkt de aanpak van Algemene Stichting Welzijn Appingedam.
 
Ook heeft de ASWA samenwerkingsverbanden met veel verschillende organisaties en gemeenten. Het besef van organisaties dat voorzieningen en de leefbaarheid alleen door samenwerking op peil kan worden gehouden is groot. Dit heeft er toe geleid dat ook de ASWA vergaande stappen heeft gezet in de nieuwe manier van werken. Enerzijds door de eigen organisatie te transformeren. Een integrale werkwijze is nodig om participatie en organisatiekracht van mensen te vergroten. Medewerkers leren van elkaar en van collega’s van andere organisaties. Zij worden geschoold, gefaciliteerd en meegenomen in de noodzaak tot transformatie van de organisatie. Medewerkers  participeren in samenwerkingsverbanden als Eerste Lijnszorg Appingedam (EZA), sociaal team, Centrum Jeugd & Gezin (CJG) en kindcentra.
Hoofdactiviteiten van de Algemene Stichting Welzijn Appingedam zijn;
- Eigen kracht en participatie
- Het vergroten van de organisatiekracht van inwoners
- Het voeren van de regisseursfunctie om de samenleving te versterken.
Vitale buurten en wijken zijn voorwaarden om de kanteling te laten slagen. Er kan optimaal gebruik worden gemaakt van de burgerinzet wanneer er tussen de informele en de formele zorg goede verbindingen zijn.
 
De Algemene Stichting Welzijn Appingedam (ASWA) moet jaarlijks een jaarverslag opstellen voor de verantwoording van haar werkzaamheden. Het inhoudelijk jaarverslag staat als pdf hierbij vermeld. De ASWA heeft een integrale werkwijze waarbij de focus ligt op participatie. Het is een organisatie die functioneert op basis van eigentijdse ondernemingsprincipes. De voortdurend veranderende maatschappij is daarbij een belangrijke leidraad
 
Het financiële verslag staat als pdf hierbij vermeld.
 
De ASWA wordt bestuurd door P.R. Redeker (voorzitter), F. Benes (penningmeester),
E. van Bommel (secretaris), D. Luursema (lid) J. Klerken (lid). Gemaakte (reis)kosten worden op verzoek vergoed. De ASWA werkt vanuit de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

 


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
© Copyright 2017 Algemene Stichting Welzijn Appingedam