Algemene Stichting Welzijn Appingedam
   Home      Wonen en Welzijn      Burgerparticipatie

Burgerparticipatie


 
De gemeente Appingedam heeft voor de komende jaren ingezet op Welzijn Nieuwe Stijl. 

Eén van de speerpunten binnen dit nieuwe beleid is gebaseerd op de eigen kracht van de burger. Wat kunnen burgers zelf of met hulp uit de directe omgeving.Hoe participeren burgers wanneer het gaat, over de o.a. de woon- en leefomgeving. 

Participeren is meedenken, meepraten en meedoen. Bewoners kunnen op wijkavonden, bij wijkschouwen en andere momenten meepraten, meedenken en meedoen. Met elkaar wordt nagedacht over oplossingen die gevonden moeten worden voor problemen die er zijn en over elkaars rol daarin.

Het is een andere manier van werken die de gemeente, welzijnwerk en bovenal bewoners zich eigen moeten maken. Het is wennen, niet alleen voor de ambtenaren en welzijnswerkers maar uiteraard voor u als inwoner van de gemeente Appingedam het meest. De tijd dat het vanzelfsprekend is dat de gemeente alles regelt is voorbij. U, als wijkbewoner bent nu aan zet!

Heeft U ideeën, wensen, signaleert U problemen, ziet u oplossingen voor uw straat, buurt of wijk maar weet u niet hoe en op welke wijze u daaraan uw steentje kan bijdragen neem dan contact op met de ASWA.


Voor vragen over burgerparticipatie kan contact worden opgenomen met:

De opbouwwerker van de ASWA

Jan Schuur

Algemene Stichting Welzijn Appingedam
Burgemeester Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam
T: 0596 - 623315
of
Postbus 81
9900 AB Appingedam
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
© Copyright 2017 Algemene Stichting Welzijn Appingedam