Algemene Stichting Welzijn Appingedam
   Home      Wonen en Welzijn      Buurtspeelplaatsen

 Buurtspeelplaatsen


 
Het opbouwwerk van de ASWA coördineert alle speelvoorzieningen in de gemeente Appingedam. 

Het ondersteunt de vrijwilligers van de buurtspeelplaatsen, maakt een jaarplan voor onderhoud en vervanging, bestelt op aanvraag speeltoestellen (1 x per jaar), beheert de financiën, doet aan fondswerving, heeft overleg met de gemeente en woningcorporaties en maakt een inhoudelijk en financieel jaarverslag.


Jaarlijks ontvangt het opbouwwerk een subsidie van de gemeente Appingedam voor onderhoud en aanschaf van nieuwe speeltoestellen. De beheerders (meestal bewoners die wonen in de directe omgeving van een buurtspeelplaats) dienen een aanvraag voor onderhoud en eventueel een nieuw speeltoestel in. Op basis van deze aanvragen en het beschikbare budget maakt de opbouwwerker een verdelingsvoorstel. Vervolgens wordt het verdelingsvoorstel middels een verslag over het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan alle beheerders.

De aangevraagde speeltoestellen worden door de opbouwwerker bestelt bij diverse leveranciers van speeltoestellen. Plaatsing van speeltoestellen geschiedt in de regel door de beheerders zelf. Mocht het toestel echter dermate groot en moeilijk te plaatsen zijn dan wordt de dienst gemeentewerken van de gemeente Appingedam gevraagd het toestel te plaatsen. 


Verspreid over Appingedam zijn in de afgelopen jaren een twintigtal buurtspeelplaatsen op initiatief van bewoners ontstaan.
 

 
Voor vragen over of het realiseren van een buurtspeelplaatsen kan contact worden opgenomen met:

De opbouwwerker van de ASWA

Jan Schuur

Algemene Stichting Welzijn Appingedam
Burgemeester Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam
T: 0596 - 623315
of
Postbus 81
9900 AB Appingedam
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
© Copyright 2017 Algemene Stichting Welzijn Appingedam