Algemene Stichting Welzijn Appingedam
   Home      Contact en Organisatie      Doel en Kerntaken

Doel en Kerntaken


 
De Algemene Stichting Welzijn Appingedam is 1 januari 1990 ontstaan door een fusie tussen het Dienstencentrum Ouderen en Stichting Welzijn Appingedam. De stichting is een onderneming die streeft naar maatschappelijk rendement.

Het is een organisatie die functioneert op basis van eigentijdse ondernemingsprincipes. De voortdurend veranderende maatschappij is daarbij een belangrijke leidraad. De Algemene Stichting Welzijn Appingedam heeft 21 betaalde en ruim 150 onbetaalde medewerkers die bezig zijn met het realiseren van haar doelen. De kosten worden gedekt door bijdragen van klanten, activiteiten, verhuur, subsidies van (lokale) overheden en projectinkomsten. Naast maatschappelijk rendement streeft de stichting naar een gezonde financiële positie. Dit maakt het mogelijk - eventueel samen met anderen - om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. De inzet van menselijk kapitaal (burgerkracht) staat daarbij centraal.

Doel

De Algemene Stichting Welzijn Appingedam wordt door de lokale samenleving en door de gemeente erkend als uitvoerder van het welzijnswerk. Het stimuleren van de wisselwerking tussen, enerzijds de ambities en vragen van de inwoners uit Appingedam en anderzijds het beleidsprogramma van de gemeente, kenmerkt de aanpak van Algemene Stichting Welzijn Appingedam.

Kerntaken

De bijdrage en de inzet van de ASWA worden gekenmerkt door versterking van de functie van netwerkorganisatie. Het versterken van (netwerken) van burgers en informele structuren. Hierbij faciliteert zij participatie en ontmoeting in wijken. Er wordt een beroep gedaan op zelfwerkzaamheid en de aanwezige talenten van de inwoners van de gemeente.  Met organisaties en daar waar nodig met bewoners worden zaken in kaart gebracht en worden creatieve oplossingen bedacht voor vraagstukken en/of knelpunten. De Algemene Stichting Welzijn Appingedam trekt in dit proces samen met de organisaties en/of bewoners op. Het resultaat is vaak dat mensen iets extra's gaan betekenen voor elkaar en voor hun omgeving om de leefbaarheid te bevorderen. 

Samenwerking

De Algemene Stichting Welzijn Appingedam gaat naast de lokale uitvoering van welzijnswerk steeds meer samenwerkingsverbanden aan om optimaal uitvoering te kunnen geven aan het welzijn binnen de samenleving. Dit resulteert in samenwerking met een aantal omliggende gemeenten, als Sichting Welzijn en Dienstverlening (Delfzijl), Woningbouwverenigingen, zorginstellingen als Zonnehhuisgroep Noord enz.  De (niet geïndiceerde) dagopvang en Boodschappenplusbus zijn zodoende tot stand gekomen.

Voor een overzicht van samenwerkingspartners klik hier.
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
© Copyright 2017 Algemene Stichting Welzijn Appingedam