Algemene Stichting Welzijn Appingedam
   Home      Opvoeden en Opgroeien      Jimmy’s

Jimmy's

 

 
Jimmy’s is jongerenwerk nieuwe stijl. Jongerenwerk dat uitgaat van de kracht en het talent van de jongere zelf. Jongerenwerk voor jongeren maar bovenal door jongeren.
Het jongerenwerk in Appingedam ziet met de komst van de WMO, Welzijn Nieuwe Stijl en andere ontwikkelingen als het Centrum van Jeugd en Gezin mogelijkheden om het jongerenwerk op een geheel nieuwe wijze in te vullen. Binnen jongerenwerk zijn belangrijke kernwoorden participatie en (regionale) samenwerking. Tevens is informatie-en advies (CJG-functie) een belangrijk onderdeel van Jimmy’s. Om hieraan invulling te kunnen geven heeft een zoektocht langs verschillende methodieken die het jongerenwerk hanteert, uiteindelijk geleid naar het concept Jimmy’s van de stad Groningen.

         

 
Jimmy’s is een laagdrempelige plek voor jongeren en professionals die werken met jongeren. Jimmy’s wordt een jongerenexpertisecentrum voor jongeren uit de DAL-gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum). 
 
Appingedam is onderwijsstad in de regio en daardoor goed bereikbaar voor jongeren. Omdat jongeren niet gebonden zijn aan een gemeente zal het jongerenwerk van de gemeente Appingedam moeten gaan samenwerking met het jongerenwerk van Delfzijl en Loppersum.Bij Jimmy’s kunnen jongeren terecht die iets willen weten of willen doen. Jongeren worden te woord gestaan door een professionele jongeren informatie medewerker en eventueel door jongeren zelf.

Naast de mogelijkheid om informatie en advies te krijgen kunnen jongeren ook terecht bij Jimmy’s met hun plannen, ideeën en dromen. Zo wordt Jimmy’s de plek waar iedere jongere iets moet kunnen halen, maar waar hij ook iets kan komen brengen.  

Het leggen en onderhouden van contacten met jongeren speelt zich in hoofdzaak af via de sociale media. Jimmy’s voor de regio Delfzijl, Appingedam en Loppersum (Jimmysdal) heeft hiervoor diverse contact mogelijkheden geopend.

Contactgegevens:

Voor vragen over Jimmy’s kan tevens contact worden opgenomen met:

De jeugd- en jongerenwerker van de ASWA

Jan Schuur

Algemene Stichting Welzijn Appingedam
Burgemeester Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam
T: 0596 - 623315
of
Postbus 81
9900 AB Appingedam
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
© Copyright 2017 Algemene Stichting Welzijn Appingedam