Algemene Stichting Welzijn Appingedam
   Home      Opvoeden en Opgroeien      Kindervakantiespelen Kriebeldam
 Kindervakantiespelen Kriebeldam
 

 
Kriebeldam biedt een grote groep basisschoolkinderen een programma aan gedurende 2 weken in de zomervakantie waarin spelen, kennismaken met andere kinderen, sport- en spelactiviteiten en creatief bezig zijn centraal staan.
 
Kriebeldam biedt een grote groep basisschoolkinderen een programma aan gedurende 2 weken in de zomervakantie waarin spelen, kennismaken met andere kinderen, sport- en spelactiviteiten en creatief bezig zijn centraal staan. Tijdens de Kriebeldam weken worden de kinderen begeleid door een groep jongeren (leiding) die leert om samenwerkend de verantwoordelijkheid te dragen om de kinderen en groepen te begeleiden.

                   

 
De organisatie van Kriebeldam is een taak van de voorbereidingscommissie. Een vaste groep vrijwilligers die zorgt dat Kriebeldam probleemloos kan starten. In de aanloop naar de Kriebeldam weken worden ruimtes besproken in het ASWA-gebouw, een locatie gezocht voor de overnachting van de oudste groepen, materialen besteld en leiding gezocht.
 
Al dit (voorbereidende) werk wordt verzet door een aantal personen, die gezamenlijk de "voorbereidingscommissie" vormen, een soort van bestuur. Deze voorbereidingscommissie vergadert maandelijks. Naar mate Kriebeldam dichterbij komt echter vaker. De voorbereidingscommissie doet haar best om er jaarlijks voor de kinderen een leuk en attractief programma aanbod te realiseren. 
 

Aanmelden kinderen:

Meestal wordt in de maand mei het aanmeldingsformulier van Kriebeldam verspreid op alle basisscholen in Appingedam. Kinderen die na de zomervakantie van groep 2 naar groep 3 gaan kunnen zich ook aanmelden voor Kriebeldam. Het aanmeldingsformulier en de deelnemersbijdrage kunnen worden ingeleverd bij de receptie in het ASWA-gebouw aan de Burg. Klauckelaan 16 te Appingedam. Mochten kinderen via school geen aanmeldingsformulier hebben ontvangen dan kan deze bij de receptie in het ASWA-gebouw worden opgehaald.

Kriebeldam website

Kriebeldam heeft een eigen website die gebruikt wordt om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes, maar er staan ook heel veel leuke dingen op de site zoals foto’s en de Kriebeldammer (dagelijkse krant van Kriebeldam). Mochten er vragen of opmerkingen zijn over Kriebeldam dan kan contact worden opgenomen via het contactformulier.

Voor meer informatie over Kriebeldam: www.kriebeldam.nl of ga naar onze Facebook pagina Kriebeldam.

Voor vragen over Kriebeldam kan tevens contact worden opgenomen met:

De jeugd- en jongerenwerker van de ASWA

Jan Schuur
 
Algemene Stichting Welzijn Appingedam
Burgemeester Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam
T: 0596 - 623315
of
Postbus 81
9900 AB Appingedam
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
© Copyright 2017 Algemene Stichting Welzijn Appingedam