Algemene Stichting Welzijn Appingedam
   Home      Opvoeden en Opgroeien
 Opvoeden en Opgroeien

De ASWA biedt peuters, basisschoolkinderen, jongeren en hun ouders ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien. Een stimulerende, uitdagende en veile leer-en speelomgeving is daarbij belangrijk. Deze is alleen te realiseren door een nauwe samenwerking met allerlei organisaties zoals: woningcorporaties, scholen, gemeente en GGD.


  
 
Jimmy's

Jimmy’s is jongerenwerk nieuwe stijl. Jongerenwerk dat uitgaat van de kracht en het talent van de jongere zelf. Jongerenwerk voor jongeren maar bovenal door jongeren. Lees meer.
 
Kindervakantiespelen Kriebeldam

Kriebeldam biedt een grote groep basisschoolkinderen een programma aan gedurende 2 weken in de zomervakantie waarin spelen, kennismaken met andere kinderen, sport- en spelactiviteiten en creatief bezig zijn centraal staan. Lees meer.


 
Naschoolse activiteiten

Naschoolse activiteiten zijn, zoals het woord al aangeeft, activiteiten die na schooltijd worden aangeboden aan alle kinderen ( vanaf groep 1 van de basisschool)) die daar behoefte aan hebben. Op diverse locaties in Appingedam worden deze activiteiten aangeboden. Lees meer.
 
Opstap

Opstap is een spelleerprogramma voor ouders en kinderen van 4 en 5 jaar oud. Het programma biedt ouders de gelegenheid om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren en het kind voor te bereiden op groep 3 van de basisschool. Lees meer.     
Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Pinkeltje is gevestigd in de brede school Opwierde in de wijk Opwierde en Peuterspeelzaal de Wieke in de brede school Olingertil in de wijk Oling. Lees Meer.

 

.......
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
© Copyright 2017 Algemene Stichting Welzijn Appingedam