Algemene Stichting Welzijn Appingedam
   Home      Ontmoeten en Ontwikkelen      Voorlichting

Voorlichting


 
De ASWA geeft op verschillende manieren voorlichting op velerlei terreinen. Onder voorlichting verstaan we naast informatie verstrekken ook adviseren en indien nodig doorverwijzen. 

Jong Neis

Veel voorlichting wordt gegeven in het kwartaalkrantje “Jong Neis”. Deze krant wordt in eigen beheer gemaakt en verschijnt onder normale omstandigheden aan het  eind van de maanden maart, juni, september en december. Naast verschillende eigen publicaties over vrijwilligerswerk, activiteiten en de organisatie ASWA zijn er ook vaste rubrieken van o.a de apotheek, de ANWB en het museum. Ook is er iedere uitgave ruimte voor een vrijwilligersorganisatie om hun werkzaamheden kenbaar te maken.

Dank zij de vele adverteerders in deze krant, de jaarlijkse vrije bijdrage van de bijna 1.000 lezers en het rondbrengen van de krant door tientallen vrijwilligers kunnen we de krant aanbieden. 

 

 
Informatiebeurs 

Om de twee jaar organiseert het ouderenwerk een grote informatiebeurs in en om het ASWA- gebouw. Deze informatiebeurs met gemiddeld 50 standhouders trekt elke keer ongeveer 1.000 bezoekers. De beurs voorziet hiermee in een behoefte van ouderen in de regio. Mensen krijgen informatie over wonen, welzijn, zorg, dienstverlening maar ook over vervoer, mode, vrije tijdsbesteding, eten en drinken enz.. De ASWA tracht een breed pakket neer te zetten over alles wat de ouder wordende mens in welke vorm dan ook aanspreekt. Naast de vele standhouders zijn er ook verschillende gezellige, leuke nevenactiviteiten zoals bv modeshows. 

 

 
Voorlichtingsbijeenkomsten

Maandelijks organiseert de ASWA een voorlichtingsbijeenkomst met telkens een ander thema. Onderwerpen als gezonde voeding, erfrecht, diabetes, openbaar vervoer, WMO, herkennen van dementie passeren de revue. De beroepskrachten van de ASWA zoeken telkens weer een deskundige die een voorlichting kan verzorgen met een onderwerp dat de senioren van vandaag aanspreekt. De voorlichtingen zijn, bijna altijd, gratis te bezoeken. Aankondigingen over datum en onderwerp worden via de regionale kranten en posters in het ASWA gebouw kenbaar gemaakt.

Veelal is er na een voorlichtingsbijeenkomst de mogelijkheid om, tegen betaling, deel te nemen aan het project “Eten in de buurt”.

Voor informatie rondom de voorlichtingsactiviteiten kunt u bellen met de ASWA-receptie, tel. 0596 - 623315. Aanspreekbaar zijn al de drie ouderenwerkers binnen de stichting; dhr. J. Snoek, E: j.snoek@a-s-w-a.net, mevr. P. Burggraaf, E: p.burggraaf@a-s-w-a.net en mevr. E. Eissens, E: e.eissens@a-s-w-a.net
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
© Copyright 2017 Algemene Stichting Welzijn Appingedam