Algemene Stichting Welzijn Appingedam
   Home      Wonen en Welzijn      Woonservicezone Opwierde

Woonservicezone Opwierde


 
Een woonservicegebied is een gebied waar wonen en diverse soorten service gebundeld zijn op een gestructureerde manier. Dat wil zeggen dat er sprake is van samenhang tussen wonen en servicediensten. 

Een woonservicegebied is een gebied waar wonen en diverse soorten service gebundeld zijn op een gestructureerde manier. Dat wil zeggen dat er sprake is van samenhang tussen wonen en servicediensten.De variatie in wonen zal per wijk verschillen, evenals de variatie in het pakket aan servicediensten. De aanleiding voor het gaan ontwikkelen van een Woonservicegebied in Opwierde gaat al vele jaren terug.

In Appingedam is breed gediscussieerd over de noodzaak tot een woonservicezone in Opwierde. De aanleiding voor deze discussie wordt gevonden in de alertheid van de gemeente als het gaat om het toekomstbestendig maken en/of houden van de eigen gemeente. Dit kent vele verschillende verschijningsvormen. 

Opwierde bestaat uit een nieuw hart voor de wijk met daarin een fraaie vijver, een supermarkt met daarboven appartementen, gelijkvloerse koop- en huurappartementen, en daar tegenover een zorgcentrum voor Molukse ouderen. Ook komt er een Brede School met daarin drie basisscholen, peuterspeelzaal Pinkeltje en Kids2b, die nu nog elders in de wijk zijn gevestigd. Het zorgcomplex - met woonvormen voor psychogeriatrische ouderen- is in 2013 gereed. Vlakbij dit alles staat het onderkomen van de ASWA met veel activiteiten voor de bewoners en diensten voor senioren. 

De gemeente Appingedam, Woongroep Marenland, St. Groningerhuis, ASWA en Zorggroep Fivelland hebben besloten om gezamenlijk een Uitvoeringsprogramma op te stellen voor de woonserviceontwikkeling in Opwierde. Daarin staan de woningen beschreven die nodig zijn (levensloopbestendige woningen, seniorenappartementen etc.) en de diensten die geleverd worden zoals de maaltijdservice, dagopvang en zorgsteunpunt.  Dat programma is pas compleet als ook de bewoners van de wijk hun ideeën en wensen kenbaar hebben gemaakt. Er is een traject burgerparticipatie Opwierde gestart. Bewoners hebben gesprekken met elkaar gehad over de wijk bij elkaar thuis en in het ASWA-gebouw. Als onderdelen van de ontwikkeling van een woonservicegebied in Opwierde zijn een aantal aandachtsgebieden gekozen die voor de ontwikkeling van centraal belang worden geacht. Het betreft de onderdelen: openbare ruimte, Turkse gemeenschap, zorg, sociale activering en wonen in Opwierde Zuid. Deze vijf aandachtsgebieden hebben centraal gestaan in de opzet van de bewonersparticipatie. Deze zijn beschreven in het wijkplan Opwierde.


De terugkoppeling van de resultaten aan de stakeholders van de proefgebieden Appingedam/Wagenborgen d.d. 31 mei 2012: ⇒ Klik hier 

Verslag van de terugkoppelingsbijeenkomst van de ouderen d.d. 4 februari 2013: klik hier
 

 


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
© Copyright 2017 Algemene Stichting Welzijn Appingedam